​​​​​​​​​​​​​​​معرفی

کتابخانه پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم(کتابخانه پزشکی و پیراپزشکی) به کتابخانه مرکزی  در حال حاضر در بنایی به مساحت 300 متر مربع در مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی واقع شده است. این کتابخانه دارای مجموعه جامعی از مواد و منابع در علوم پزشکی شامل 3154 عنوان ( 9993 نسخه) کتاب فارسی، 854 عنوان (1195 نسخه) کتاب لاتین، 395 نسخه پایان نامه و سالن الکترونیک(سایت) آن نیز متصل به بانک های اطلاعاتی و دارای 36 دستگاه کامپیوتر و یک عدد پروژکتور می باشد که آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان است.

واحد های تخصصی فعال در کتابخانه مرکزی

 

بخش اطلاع رسانی

·        مخزن کتب فارسی(مخزن باز)

·        مخزن کتب لاتین(مخزن باز)

·        میز امانت

·        بخش مرجع

·        بخش پایان نامه ها و طرح ها ی تحقیقاتی

 

بخش سفارش و پردازش اطلاعات

·        واحد سفارشات

·        واحد فهرست نویسی و رده بندی

·        واحد آماده سازی

·        واحد نمایه سازی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

 

اهداف کلی

الف)پشتیبانی از اهداف آموزشی ، پژوهشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قم از طریق تأمین نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران ، استادان ، دانشجویان و سایر کاربران .

ب) به کارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی درجهت استفاده بهینه از نیروی انسانی ، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات ، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات .

اهداف ویژه

1- مجموعه سازی ، فراهم آوری ، ذخیره سازی ، سازماندهی و اشاعه بهینه اطلاعات در جهت اهداف کلی دانشگاه

2- ایجاد و توسعه کتابخانه الکترونیکی در کتابخانه مرکزی و همکاری با کتابخانه واحد های تابعه و نظارت بر آنها

3- تبیین جایگاه ارزشی کتابداری واطلاع رسانی پزشکی

4- آموزش کتابداران وجامعه مخاطبان دانشگاه علوم پزشکی قم

5- انجام پژوهش درحوزه های مرتبط با علوم کتابداری واطلاع رسانی

6- مشارکت درامور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم

 

ماموریت کتابخانه مرکزی

تقویت آموزش،پژوهش و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حمایت از تلاشهای دانشگاه در جهت ارتقای

سلامت،از طریق تهیه،توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه دانشگاهی و مدیریت

بهره برداری از منابع علمی است.

اصول ارزشی ماموریت

- ارائه خدمات: کتابداران بهترین خدمات ممکن را از جهت بهنگام بودن،دقیق بودن و کامل بودن به

تمام مراجعان

- نوآوری: کتابداران دائما بدنبال رویکردهای خلاق در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی و بکارگیری

فناوری ها و منابع جدید اطلاعاتی هستند. کتابداران با همکاری گروهی به ارائه خدمات و نوآوری می

پردازند. کتابداران تخصص و مهارتهای خود را در استفاده از اطلاعات و فناوری اطلاعاتی به اشتراک

میگذارند.