فراخوان توسعه کسب و کار فناورانه در حوزه داده کاوی هوشمند بتوان شناختی

فراخوان توسعه کسب و کار فناورانه در حوزه داده کاوی هوشمند بتوان شناختی

هشتمین همایش ملی چالش ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

هشتمین همایش ملی چالش ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

صعود در ارتقای علم سنجی دانشگاه

صعود در ارتقای علم سنجی دانشگاه

جشن کتاب در سال 1399

جشن کتاب در سال 1399

خدمات الکترونیکی

راهنمای نرم افزار جامع کتابخانه

راهنمای نرم افزار جامع کتابخانه

زمان مطالعه : 2 دقیقه
برنامه ادوب کانکت

برنامه ادوب کانکت

زمان مطالعه : 21 دقیقه
دسترسی خارج از دانشگاه

دسترسی خارج از دانشگاه

زمان مطالعه : 1 دقیقه

تازه ها

تازه ها

فراخوان توسعه کسب و کار فناورانه در حوزه داده کاوی هوشمند بتوان شناختی

فراخوان توسعه کسب و کار فناورانه در حوزه داده کاوی هوشمند بتوان شناختی

فراخوان توسعه کسب و کار فناورانه در حوزه داده کاوی هوشمند بتوان شناختی

1399/12/10 گروه
همایش کتاب الکترونیک و نشر دانشگاهی

همایش کتاب الکترونیک و نشر دانشگاهی

همایش کتاب الکترونیک و نشر دانشگاهی ���� از ۲ تا ۵ اسفند ۱۳۹۹

1399/12/03 گروه
کارگاه کاربرد انفورماتیک در پرستاری و ارتقاء دانش پرستاران

کارگاه کاربرد انفورماتیک در پرستاری و ارتقاء دانش پرستاران

کاربرد انفورماتیک در پرستاری و ارتقاء دانش پرستاران

1399/12/03 گروه
فهرست همایش های پزشکی و پرستاری سال 1400

فهرست همایش های پزشکی و پرستاری سال 1400

فهرست همایش های پزشکی و پرستاری سال 1400

1399/11/25 گروه

همایشهای پزشکی

فراخوان توسعه کسب و کار فناورانه در حوزه داده کاوی هوشمند بتوان شناختی

فراخوان توسعه کسب و کار فناورانه در حوزه داده کاوی هوشمند بتوان شناختی

1399/12/10 گروه

Seas Agency’s 2021 International Book Fair Calendar

Seas Agency’s 2021 International Book Fair Calendar

1399/11/25 گروه
1399/11/25 گروه اخبار