خدمات الکترونیکی

فیلم آموزشی پایگاه های اطلاعاتی

فیلم آموزشی پایگاه های اطلاعاتی

زمان مطالعه : 2 دقیقه
راهنمای نرم افزار جامع کتابخانه

راهنمای نرم افزار جامع کتابخانه

زمان مطالعه : 4 دقیقه
برنامه ادوب کانکت

برنامه ادوب کانکت

زمان مطالعه : 21 دقیقه
دسترسی خارج از دانشگاه

دسترسی خارج از دانشگاه

زمان مطالعه : 2 دقیقه

تازه ها

تازه ها

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار VOSviewer

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار VOSviewer

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار VOSviewer

1400/08/08 گروه
اولین همایش بین المللی فعالیت های داوطلبانه

اولین همایش بین المللی فعالیت های داوطلبانه

اولین همایش بین المللی فعالیت های داوطلبانه

1400/08/04 گروه
1400/06/08 گروه
معرفی برنامه کاربردی (اپلیکیشن) پژواک: کلیه فعالیت های معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی قم

معرفی برنامه کاربردی (اپلیکیشن) پژواک: کلیه فعالیت های معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی قم

معرفی برنامه کاربردی (اپلیکیشن) پژواک: کلیه فعالیت های معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی قم

1400/06/08 گروه
برگزاری وبینارچالشها و رویکردهای تولید و صادرات در حوزه صنایع تجهیزات پزشکی

برگزاری وبینارچالشها و رویکردهای تولید و صادرات در حوزه صنایع تجهیزات پزشکی

برگزاری وبینار-چالشها و رویکردهای تولید و صادرات در حوزه صنایع تجهیزات پزشکی

1400/04/06 گروه

همایشهای پزشکی

برگزاری وبینارچالشها و رویکردهای تولید و صادرات در حوزه صنایع تجهیزات پزشکی

برگزاری وبینار-چالشها و رویکردهای تولید و صادرات در حوزه صنایع تجهیزات پزشکی

1400/04/06 گروه

فراخوان توسعه کسب و کار فناورانه در حوزه داده کاوی هوشمند بتوان شناختی

فراخوان توسعه کسب و کار فناورانه در حوزه داده کاوی هوشمند بتوان شناختی

1399/12/10 گروه

Seas Agency’s 2021 International Book Fair Calendar

Seas Agency’s 2021 International Book Fair Calendar

1399/11/25 گروه
1399/11/25 گروه اخبار