واحد مشاوره اطلاع رسانی گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی قم با هدف ارائه خدمت به اعضای هیات علمی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران در راستای کسب اطلاعات علمی، راهنمایی در تدوین استراتژی های جستجو در بازیابی اطلاعات از پایگاه های اطلاعات علمی، یافتن ایده های پژوهشی، مرتفع نمودن سوالات در حوزه سبک های استنادی، آگاهی رسانی جاری و ... می باشد. در این بخش تلاش می شود خدمتی مستمر در راستای حمایت از پژوهشگران در راستای پاسخ به نیازهای اطلاعاتی ایشان در فرایند پژوهش فراهم گردد.

کارشناس اطلاع رسانی: سرکار خانم مهدیه خوئی

شماره تماس: 32854011الی 13 داخلی129