گزارش عملکرد

  1. -     فعالیت های آموزشی

برگزاری کارگاه ها:

11 کارگاه در سال 1400 در گروه اطلاع رسانی منابع علمی دانشگاه برگزار گردد

6 کارگاه  علم سنجی

 

 

 همکاری با گروههای آموزشی دانشکده

 

  1. -     رشد مجموعه کتابخانه( خرید و اهدا)
  2.  

چند کتاب لاتین 45

چند عنوان کتاب فارسی 300

چند عنوان لوح فشرده-

چند عنوان پایان نامه45

چند عنوان کتاب الکترونبک-

 

  1. -     ارزیابی مجموعه کتابخانه

وجین چند عنوان 150

صحافی چند عنوان33

خدمات بخش های کتابخانه

  1. -     امانت ، عضویت و تسویه حساب
  2. -     بخش علم سنجی

ارسال لیست مجلات پیشنهادی به گروههای آموزشی دانشکده  3 بار در سال

تعیین اعتبار مجلات و بررسی پایگاه های ایندکس کننده آنها برای کابران توسط گروه علم سنجی انجام گرفت

راهنمایی در ساخت و ویرایش پروفایل علمی اعضای هیات علمی جدید تمامی اعضای گروه اطلاع رسانی منابع پزشکی راهنمایی انجام شد

آموزش و رفع اشکال اعضای هیات علمی به صورت شبانه روز انجام می گیرد

اصلاح و بارگذاری اطلاعات روزآمد در وب پیج کتابخانه

ارائه گزارش مقالات ارائه شده در سامانه eprint

  1. -     بخش مرجع و اطلاع رسانی

جستجو و بازیابی مقالات و پایان نامه برای کاربران

تهیه استراتژی جستجو برای کاربران

ثبت و بررسی فایل پایان نامه ها از نظر مطابقت با شیوه نامه نگارش

نمایه سازی پایان نامه

جستجو و بازیابی خدمات تحویل مدرک برای کاربران

بارگذاری فایل های الکترونیک طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهشیار انجام می گیرد

 

  1. -     بخش مجموعه سازی

نیازسنجی تهیه منابع کتابخانه از طریق بررسی طرح درس، منابع بورد تخصصی و درخواست کاربران و احساس نیاز کتابداران کتابخانه

انجام پروژه رف خوانی مجموعه کتابخانه

برگزاری نمایشگاه کتاب های تازه خریداری شده فارسی و لاتین

شرکت در کارگاههای آموزشی

تهیه گزارش های مربوط به عملکرد کتابخانه ،پایش عملیاتی، خرید منابع کتابخانه ،میزان مدارک و اعضا، بازدید هیات بورد ، رف خوانی

انجام امور روتین کتابخانه

  1. -     سایت

انجام امور مربوط به سایت

  1. -     موارد دیگر