مقدمه:

سالن مطالعه عمومی با فضایی مناسب و آرام و مجهز جهت مطالعه و پژوهش علمی دانشجویان دانشگاه در نظر گرفته شده است.

ساعات فعالیت: 7:30 الی 24

فعالیت ها و خدمات:
 • پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان جهت استفاده از سالن و رایانه ها
 • پاسخگویی به نیاز اطلاعاتی کاربران حضوری/ تلفنی
 • راهنمایی بازدیدکنندگان از سالن
 • نظارت بر رعایت نظم و انظباط و نظافت بخش
قوانین، دستور العمل و راهنما:

به منظور استفاده بهتر از خدمات و  احترام به شخصیت خود و حقوق سایرین کلیه اعضاء موظف هستند در محیط کتابخانه موارد زیر را رعایت نمایند:

 1. ورود دانشجویان و کاربران به سالن مطالعه کتابخانه با ارائه کارت دانشجویی/ کارت شناسایی معتبر امکان پذیر است.
 2. حفظ سکوت و آرامش، و عدم ازدحام گروهی در سالن مطالعه کتابخانه الزامی است.
 3. اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی و حفظ شئونات فرهنگی، دینی و اجتماعی
 4.   استفاده از تلفن همراه در سالن مطالعه ممنوع است
 5. خوردن و آشامیدن در قسمت اختصاص یافته در سالن، یا خارج از سالن مجاز می‌باشد
 6. عدم استعمال دخانیات
 7. حفظ نظم و پاکیزگی کتابخانه
 8. کتابخانه در مقابل وسایل شخصی شما مسئولیتی ندارد.
 9. در موقع خروج از کتابخانه صندلی را در جای خود قرار دهید.
 10. رعایت احترام به کارکنان کتابخانه
 11. خودداری از رزرو صندلی و میزمطالعه

نکته: در صورت مشاهده تخلف، پس از یک نوبت تذکر شفاهی، ضمن تعلیق عضویت با فرد متخلف طبق مقررات برخورد خواهد شد.