سالن آموزش الکترونیک(سایت) کتابخانه متصل به بانک های اطلاعاتی و دارای 37 دستگاه کامپیوتر و دو عدد پروژکتور می باشد

که آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان است.

مسئول سالن: خانم گلشنی

شماره تماس: 02531971204

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.