ساعات فعالیت کتابخانه مرکزی دانشگاه :

 

شنبه تا چهارشنبه : ساعت 7:30  الی 16:00 می باشد.

سالن مطالعه از روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 12 شب فعال است.

 

 

فایل ها